0981 483 777
Năm 2019 Xét tuyển đầu vào hệ Liên thông và Văn bằng 2 Cao đẳng Y Dược tại Gia Lai Năm 2019 Xét tuyển đầu vào hệ Liên thông và Văn bằng 2 Cao đẳng Y Dược tại Gia Lai

Bộ Y Tế đã ban hành thông tư liên tịch số liên tịch số: 26/2015/TTLT-BYT-BNV, đến năm 2021 nước ta sẽ dừng việc nhận các bộ ngành Y Dược trình...

Hướng dẫn ghi hồ sơ liên thông Cao đẳng Dược tại Tây Nguyên Hướng dẫn ghi hồ sơ liên thông Cao đẳng Dược tại Tây Nguyên

Hướng dẫn ghi hồ sơ liên thông Cao đẳng Dược tại Tây Nguyên cụ thể ra sao? Hồ sơ cần có những giấy tờ gì? Các lưu ý khi ghi...

Thời gian học liên thông Cao đẳng Y Dược tại Tây Nguyên Thời gian học liên thông Cao đẳng Y Dược tại Tây Nguyên

Thời gian học liên thông Cao đẳng Y Dược tại Tây Nguyên mất bao lâu? Thi tuyển học liên thông như thế nào? Hồ sơ học liên thông cần có...

 Lớp điều Dưỡng liên thông lên Cao đẳng điều Dưỡng tại Tây Nguyên Lớp điều Dưỡng liên thông lên Cao đẳng điều Dưỡng tại Tây Nguyên

Lớp điều Dưỡng liên thông lên Cao đẳng điều Dưỡng tại Tây Nguyên cần có điều kiện gì? Cách thức đăng ký học như thế nào? Và hồ sơ để...

Liên thông lên Cao đẳng Dược tại Tây Nguyên điều kiện là gì? Liên thông lên Cao đẳng Dược tại Tây Nguyên điều kiện là gì?

Liên thông lên Cao đẳng Dược tại Tây Nguyên điều kiện là gì? Thời gian xét tuyển học liên thông là vào bao giờ? Hồ sơ đăng ký học liên...

Liên thông Trung cấp lên Cao đẳng Dược tại Tây Nguyên. Liên thông Trung cấp lên Cao đẳng Dược tại Tây Nguyên.

Liên thông Trung cấp lên Cao đẳng Dược tại Tây Nguyên. Các thầy cô cho em hỏi là em đang học Trung cấp Dược còn vài tháng nữa là em...

Tư Vấn Tuyển Sinh Online [x]